הסתברות ותהליכים סטוכסטיים

תשע"ו


מבחנים משנים קודמות:      
תשעד-א  
 ,    תשעד-ב    , תשעה-א     תשעה-ב
עוד תרגילים
סיכומים של תום חן שכוללים את רוב החומר
בקרוב יעלו עוד סיכומים
.

חומר עזר ישן:

תרגיל מספר 1 - תאריך הגשה  18.11.2013 (עד תחילת השעור

תרגיל מספר 2 -   עד ה     22.12.2013  ההגשה נדחתה ל 30.12.2013  ויש דף הקלות ורמזים

תרגיל מספר 3 - גם בוורד, עד ה 4.2.2014 אך מומלץ להגיש קודם

דף תרגילים נוספים, שכדאי לחזור עליהם למבחן. דף זה יתעדכן בהמשך (כרגע בעיקר תרגילים על מרקוב בדיד)חומר עזר

הסיכומים של המרצה גיל אריאל מתשע"ג
חלק 1 - חזרה על הסתברות
חלק 2 - שרשראות מרקוב בזמן בדיד
חלק 3 - שרשראות מרקוב בזמן רציף

שימו לב- יתכנו טעויות קלות ברשימות  

רשימת תיקונים לחלק 1:

בהגדרת אי-תלות של משתנים מקריים המאורעות A ו B  צריכים להיות בסיגמה אלגברת בורלעוסק בדברים

בהוכחת משפט הגבול המרכזי, בפתוח טיילור האיבר האמצעי צריך להיות t2/2n.

סיכומים טובים, בעיקר על שרשראות מרקוב, כמו גם תרגילים רבים ופתרונות ניתן למצוא באתר של ד"ר שלומי רובינשטיין מאוניברסיטת תל-אביב 

שימו לב כי דווקא שיעור 2 עוסק בדברים עליהם דיברנו בשיעורים הראשונים

מקורות נוספים:

מורה נבוכים חלקי

מקורות נוספים יתווספו בהמשך