אוניברסיטת בר-אילן - המחלקה למתמטיקה

תכנית הרחבת הסמכה למורים למתמטיקה

תשע''ט

אנא בררו את כיתות הלימוד כאן לפי מספר הקורס סמוך לתחילת הסמסטר. שימו לב שכל הרצאה או תרגיל עשויים להיות במקום אחר. הנה מפת הקמפוס.


לוח זמנים לסמסטר א':

יום לימודים ראשון: 16.10.18
יום לימודים אחרון: 15.1.19

ב  18.12.18  לא יתקיימו לימודים   (בחנוכה הלימודים כרגיל).

 

מערכת שעות שנה א'

88611 אנליזה 1 – הרצאה   8 - 10

88616  גאומטריה אוקלידית  - הרצאה+תרגיל   10– 13

88613 מבוא לאלגברה לינארית  – תרגיל  13 –  14

88613 מבוא לאלגברה לינארית –  הרצאה  14 – 16

88611 אנליזה 1 – תרגיל  16 - 18

 

מערכת שעות שנה ב'

88617 אנליזה מתקדמת – הרצאה   8 – 11

88601 מתמטיקה תיכונית מנקודת מבט מתקדמת 1 - תרגיל   11 –  13

88601 מתמטיקה תיכונית מנקודת מבט מתקדמת 1 - הרצאה   13 -  16

88617 אנליזה מתקדמת – תרגיל   16 – 18 


לוח זמנים לסמסטר ב':

יום לימודים ראשון:  26.2.19
יום לימודים אחרון:  18.6.19 

בימים  16.4.19, 23.4.19  לא יתקיימו לימודים    ( ב 7.5.19 הלימודים כרגיל)

 

מערכת שעות שנה א'

88612  אנליזה 2 – תרגיל  8 – 10

88612  אנליזה 2  -  הרצאה  10 - 12

88610  מתמטיקה בדידה  -  הרצאה  12 – 14

88618   מבוא לאלגברה לינארית 2   -  הרצאה+תרגיל  14 - 16

88610  מתמטיקה בדידה  -  תרגיל  16 - 18

 

מערכת שעות שנה ב'

 88602 מתמטיקה תיכונית מנקודת מבט מתקדמת 2 - הרצאה  8 -  11

 88602 מתמטיקה תיכונית מנקודת מבט מתקדמת 2 - תרגיל   11 –  13 

88615  הסתברות וסטטיסטיקה –  הרצאה  13    15

88615   הסתברות וסטטיסטיקה –  תרגיל  15 – 16  

88608 שימושים מודרניים של המתמטיקה - הרצאה 16 – 18